Vakant
 
Hem   |    Fastighetsaktörer   |    Ändra/lägg till uppgifter   |    Hjälp
Sök objekt i Hässleholm kommun
select
select
select
 
Kommuners främsta verktyg för bästa flytt- och etableringsservice för företag.
En kommuns näringslivsfunktion blir ofta tillfrågad av såväl externa som i kommunen befintliga företag om lediga lokaler och mark. Syftet med registret är att skapa bra förutsättningar och snabb service av utbudet hos både kommunala och privata fastigheter inom kommunen åt företag.

Det höga deltagandet ger också en status om den totala lokal/marktillgången inom den egna kommunen för näringslivs- mark/exploateringsavdelningarna m.fl.
Syftet med registret är att skapa förutsättningar för en snabb och bra dialog mellan kommun och fastighetsaktörer men också ge besökare en möjlighet att öka sin kunskap om vilka resurser som finns på hemmaplan. Registret uppdateras kontinuerligt.

Kostar det något?
Nej, varken sökning, nyregistrering eller uppdatering av lokaler/mark.
 
Hässleholm kommun
Stadshuset 281 80 Hässleholm 
kommun@hassleholm.se  |  tfn 0451-26 70 00
Vakant uppdateras av Lokalguiden Sverige